Autorijischool Martijn Bakker - Blog - Nieuwe verkeersborden

Per 1 januari worden het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement gewijzigd in verband met de harmonisatie van milieuzones.