Formulieren

Machtiging autorijschool Martijn Bakker

Voordat de rijschool het praktijkexamen of een tussentijdse toets voor categorie B kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor je heeft gereserveerd. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch beschikbaar voor jouw rijschool in het reserveringssysteem van het CBR.

Het machtigen doe je, middels digitale formulieren, op mijn.cbr.nl met je DigiD, jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef je DigiD nooit aan een ander. Hieronder staat precies wat je moet doen om je rijschool te machtigen. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, kijk dan op mijn.cbr.nl voor de voorwaarden.

Verder is het goed om te weten dat jouw rijschool een praktijkexamen of toets alleen op jouw naam kan reserveren. De mogelijkheden om de examendatum te verplaatsen zijn zeer beperkt. Stem je examendatum dus van te voren goed af met ons. Het machtigen van je rijschool en het reserveren op naam dragen ertoe bij dat je rijschool altijd binnen afzienbare tijd een praktijkexamen voor jou kan aanvragen. Heb je vragen over de machtiging of de formulieren? Neem dan even contact met ons op.

Het machtigen gaat als volgt:

  1. Ga na of je al een DigiD hebt. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan gratis aan via digid.nl. Je ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode. Onthoud je inloggegevens goed.
  2. Ga daarna naar mijn.cbr.nl, klik op het DigiD-logo en log in.
  3. Na het invullen van het rijschoolnummer (1036R2) op mijn.cbr.nl kijk je of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan autorijschool Martijn Bakker. Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen. Als de naam op het voertuig niet overeenkomt met de rijschool die je gemachtigd hebt, dan kan het CBR besluiten om je examen niet door te laten gaan.
  1. Wij ontvangen een e-mailbericht met een bevestiging van de machtiging.
  2. Jij ontvangt zelf ook een e-mailbericht, met een bevestiging van de machtiging.
  3. Vanaf nu kunnen we jouw praktijkexamen aanvragen.

Gezondheidsverklaring

Om het praktijkexamen aan te vragen, is een gezondheidsverklaring nodig.
Deze verklaring bepaalt of je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Gezondheidsverklaring’. Na afloop van je eerste rijles laten we je altijd een gezondheidsverklaring lezen. Mocht je nu een of meerdere vragen met ja moeten beantwoorden zijn we hier mooi optijd mee.

Begin op tijd met je aanvraag
De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een Gezondheidsverklaring in en stuur deze op.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD of autisme
Heb je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD of ADD of autisme? En heb je nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kun je direct, voordat je je Gezondheidsverklaring bij ons indient, een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Neem hiervoor contact op met de rijschool.